PÅMELDING TIL ROOTSBOBILCAMP

Påmelding for bobilplass til Rootsfestivalen gjøres ved å sende e-post til; rootsbobilcamp@gmail.com

I e-post må det stå;
Navn;
Mobil nr;
E-post;
Skilt nr på bobil;

  1. Det lages en liste over påmeldinger i samme rekkefølge som vi får inn e-postene.
  2. Det er kun mulig å booke for hele perioden 13-16 juli 2022 og ikke enkelt dager.
  3. Vi kan ikke garantere at grupper får stå sammen. Det avhenger av hvor tidlig en står på listen (booker) og hva som er ledig når deres plasser tildeles.
  4. Når vi får avklart plassene til campen endelig, vil tildeling skje i rekkefølge med påmelding. Vi bestemmer plasseringer etter beste evne.
  5. De som får plass får tilsendt e-post og varsles på sms med tilbud om plass. Hvis en aksepterer plass må det innbetales innen kort frist for å få plassen. Hvis en ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, eller ikke betaler innen fristen, er ikke påmelding gyldig og plassen tilbys andre.
  6. Hvis det ikke er nok plasser til alle på vår liste, sendes ut e-post om at det er fullt til de det gjelder.

Bobilcampen drives av en av Rootsfestivalens underleverandører, og alle spørsmål og henvendelser må rettes til rootsbobilcamp@gmail.com