Frivillig

Frivillig på Rootsfestivalen

u

Frivillig på Rootsfestivalen?

Stiftelsen Kulturcompagniet har arrangert Rootsfestivalen siden 2004 og er en ideell stiftelse som er basert på frivillighet. Har du lyst til å jobbe som frivillig på Rootsfestivalen? Hvert år er det er rundt 250 frivillige som jobber under Rootsfestivalen. Som frivillig kan du jobbe en eller gjerne flere dager.

u

Hvem kan være frivillig?

Aldersgrensen for å være frivillig er 16 år for enkelte jobber, mens de fleste jobbene krever at du er 18 år. Som frivillig på Rootsfestivalen jobber du med en eller flere oppgaver som må gjøres for at festivalen skal gå knirkefritt. Vi forventer at du møter opp til avtalt tid og bidrar så godt du kan til arbeidsøkten er over. Du trenger ikke å ha festivalerfaring fra før. Vi søker etter engasjerte mennesker med positiv innstilling og som har lyst til å yte service for festivaldeltakerne. Som frivillig får du mye nyttig erfaring og blir kjent med mange trivelige, og kanskje nye mennesker. Du kan være med å bidra en eller gjerne flere dager. Frivillige som kan jobbe flere dager foretrekkes.

u

To vakter gir gratis kveld

Frivillige vil ikke få betaling da Rootsfestivalen er en felles dugnadsinnsats for kultur og stemning i byen vår. Du vil få et minne for livet, god musikk, festivalbekledning, mat og godt kameratskap. Den som jobber minst to vakter har fri adgang til festivalområdet en av kveldene. Alle frivillige får eksklusive festivaleffekter produsert kun for arrangøren. I tillegg vil du bli invitert til et gratis ”feire oss selv”-arrangement neste vår som også er en kick-off for neste festival.

u

Hva gjør de frivillige?

Vi trenger frivillige til mange forskjellige oppgaver. Vi trenger alltid folk med erfaring fra relevant arbeid, Har du for eksempel førerkort for større kjøretøy, har du vekterkurs, er du en handyman- eller woman, er flink til å lage mat eller har jobbet i servicenæringen – ja, da er det garantert en jobb for deg på Rootsfestivalen.

u

Hvilke arbeidsoppgaver har vi?

 

 • Vert: Passe på at alle har det bra under festivalen
 • Servering/bar: Servere øl, vin, brus, snacks og andre salgsvarer til våre gjester under festivalen
 • Inngang/billett: Du ønsker våre gjester velkommen ved festivalinngangen, sjekker billetter og setter på festivalarmbånd
 • Miljøpatrulje: Er du opptatt av miljøet, og ønsker å bidra til at Rootsfestivalens område ser bra ut under festivalen og etterpå, meld deg på i miljøpatruljen. Her er det mulig for deg under 18 år å melde seg som frivillig, på dagtid.
 • Festivalkontor/Merch: Gi publikum, andre medarbeidere og artister generell informasjon og hjelp. Det dukker alltids opp store og små spørsmål som må løses der og da. I tillegg salg av festivaleffekter og effekter på vegne av artistene.
 • Opp/ned rigg: Opprigg starter helga før festival og varer frem til festivalen åpner onsdag kl. 13:00. Nedrigg er søndagen etter festival. 
u

Hvordan melde seg som frivillig?

Registrer deg HER

Hvis du vil delta på opp/nedrigg send epost til post(@)rootsfestivalen, så blir du kontaktet.

u

Vilkår for frivillige under rootsfestivalen

Ved å trykke på godkjenn vilkår» godkjenner du følgende avtale om frivillig arbeid, og det ansvaret og forpliktelsene det innebærer. Avtalen skal sikre godt miljø for frivillige og god gjennomføring av festivalen.

Som frivillig forplikter jeg meg til:

 • Å møte punktlig på de vakter jeg har avtalt med frivilligansvarlig/festivalen
 • Å gi beskjed til frivilligansvarlig dersom jeg blir forhindret i å møte til avtalt tidspunkt, eks ved forsinkelse eller sykdom.
 • Å møte opp edru og å ikke nyte alkohol under avtalt vakt
 • Å være iført festivalen frivilligbekledning. Denne tar jeg av dersom jeg skal nyte alkohol etter endt vakt.
 • Å opptre på en slik måte at kan vi være stolte ambassadører for festivalens omdømme

Rootsfestivalen forplikter seg til deg som frivillig:

 • Egen frivilligbekledning (t-skjorte og hettegenser med festivalens logo)
 • Servering av mat og drikke når du er på jobb på festivalens frivilligområde
 • Å legge til rette for at du som frivillig skal ha gode arbeidsforhold
 • Forberede deg som frivillig på de oppgaver du skal utføre i forkant av vakten, eller ved at du møter opp på «frivilligmøte» i forkant av festivalen.
 • Ved eventuelle skader i sammenheng med din jobb som frivillig plikter du å melde dette til festivalledelsen og sammen fylle ut skadeskjema.

Brudd på disse forpliktelsene ansees som et avtalebrudd og kan medføre at vi sier opp avtalen med deg om frivillig arbeid. Dersom du ikke møter på minimum to av de avtalte vaktene bortfaller muligheten til å benytte seg av en frikveld.

Partene er enige om at det med denne Avtalen ikke inngås et ansettelsesforhold etter arbeidsmiljøloven. Deltakelsen er kortvarig og midlertidig, og basert på frivillig bistand fra den Frivillige. Det foreligger ikke noe arbeidsrettslig ytelse-mot-ytelse forhold, da det ikke gis noen kompensasjon eller gjenytelse fra Arrangøren til den frivillige for Deltakelsen, Avtalen er derfor ikke underlagt arbeidsmiljøloven eller ferieloven og Avtalen innebærer ingen ytelser som utløser skatteplikt for den Frivillige eller arbeidsgiveravgift for Arrangøren. Partene er enige om arbeidsmiljølovens kapittel ikke kommer til anvendelse for avtaleforholdet. Avtalen skal sikre tilfredsstillende rammer for utførelsen av Deltakelsen for den Frivillige, og en god avvikling av Arrangementet for Arrangøren.

Vi kan dessverre ikke garantere at alle får jobbe med akkurat det de ønsker eller de dagene de har mest lyst, men vi prøver å ta hensyn til dine ønsker så langt det lar seg gjøre. I all hovedsak må vi disponere de frivillige slik at alle oppgavene dekkes på en god måte.

Har du spørsmål om det å være frivillig, send e-post til annkristin(@)rootsfestivalen.no

Les vår personvernerklæring